Privacybeleid


Reclame

Alle verzamelde informatie wordt gebruikt om uw ervaring op onze website te verbeteren. De verzamelde informatie kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of andere bevatten.

Het gebruik van Olhar Curioso veronderstelt aanvaarding van deze Privacyovereenkomst. Als de gebruiker het niet eens is, zelfs gedeeltelijk, met de bepalingen en voorwaarden in dit Privacybeleid, mag hij/zij de door Olhar Curioso aangeboden inhoud niet openen en/of gebruiken. Door de website te gebruiken, erkent de Gebruiker en gaat hij volledig akkoord met de verwerking van zijn gegevens, in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, zonder toestemming of kennisgeving van gebruikers.Controleer het daarom regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat deze zijn bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, deze gebruiken en/of openbaar maken. Het.

Olhar Curioso respecteert de privacy van haar gebruikers en transparantie in de manier waarop gegevens worden gebruikt. Ons privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met internationale en nationale normen voor gegevensbescherming.

Algemene informatie voor gebruikers

Olhar Curioso streeft ernaar financiële informatie met zijn gebruikers te delen, waardoor kennis voor iedereen toegankelijk wordt. De gebruiker kan door de Olhar Curioso-website bladeren zonder zich vooraf te hoeven registreren.

Olhar Curioso volgt internationale veiligheidsnormen en standaarden op het gebied van de opslag, bescherming, privacy en overdracht van gegevens, en benadrukt dat geen enkele methode voor opslag, bescherming, privacy en overdracht van gegevens 100% veilig en onschendbaar is.

Olhar Curioso maakt gebruik van praktijken en technologieën die voortdurend worden herzien en verbeterd, afhankelijk van nationale en buitenlandse technische en regelgevende ontwikkelingen. Als we het hebben over bescherming, bedoelen we elke ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw gegevens.

Om te voorkomen dat dit gebeurt, investeren we in maatregelen zoals gecodeerde communicatie, toegangscontrole, naleving van veilige softwareontwikkeling, intern compliancebeleid en maatregelen op het gebied van verantwoording en risicobeperking die beveiliging in de gegevenslevenscyclus mogelijk maken. Gebruikersinformatie wordt ook opgeslagen in veilige, gerenommeerde en internationaal erkende databases.

Olhar Curioso vraagt onder geen enkele omstandigheid geldsommen om welk financieel product dan ook vrij te geven, of het nu een creditcard, financiering of lening betreft. Als dit gebeurt, laat het ons dan onmiddellijk weten.

Wij doen ons best om alle informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is echter vermeldenswaard dat deze informatie kan afwijken van de informatie die op de websites van financiële instellingen en/of dienstverleners op een specifieke website te vinden is. Wat betreft instellingen waarmee wij geen samenwerkingsverbanden hebben: wij staan niet in voor de juistheid of actualiteit van de informatie. Vergeet niet om altijd de gebruiksvoorwaarden en acquisitievoorwaarden van de door u gekozen financiële instellingen te lezen.

Wij ontvangen een klein bedrag uit advertenties op onze website en van onze partners wanneer wij een gebruiker doorverwijzen die een product of voorstel aanvraagt. Alles wat we publiceren is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties van elk product. Het is de moeite waard te vermelden dat onze partners rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de producten waarover we schrijven en recenseren, en ook op de volgorde van de “beste” artikelen en productpositionering op Olhar Curioso.

Gezien de hoeveelheid informatie op onze website geven wij geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit en actualiteit van de informatie; Daarom geven wij prioriteit aan informatie van onze partners. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Links naar sites van derden

Olhar Curioso heeft links naar andere websites, die naar onze mening nuttige informatie/hulpmiddelen voor onze bezoekers kunnen bevatten. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud op dezelfde websites.

Olhar Curioso oefent geen enkele vorm van controle over hen uit en is daarom vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in de relaties die tot stand zijn gebracht tussen de Gebruiker en producten en diensten van derden die op de blog worden geadverteerd.

Zodra u onze website verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Als u, nadat u zich heeft aangemeld, van gedachten verandert, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming voor ons intrekken om contact met u op te nemen, voor de voortdurende verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw gegevens, door contact met ons op te nemen via [email protected].

Niet-persoonlijke gegevens

Wanneer gebruikers geen gratis inhoud van Olhar Curioso aanvragen (onder andere e-books, quizzen, artikelen, infographics, financiële tips), kunnen niet-persoonlijke gegevens worden bijgehouden en verzameld, waarbij onder andere wordt aangegeven welke pagina's van de website zijn bezocht , onder meer wanneer ze werden bezocht, op welke hyperlinks werd geklikt, welke inhoud of diensten werden opgevraagd of aanbevolen.

Koekjes

Google maakt als derde partij gebruik van Koekjes om advertenties weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van bezoeken die een lezer aan anderen heeft gedaan websites op het internet. Gebruikers kunnen de DART-cookie uitschakelen door naar het privacybeleid van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te gaan.

Olhar Curioso maakt gebruik van cookies om gegevens en IP-identificatie-informatie (Internet Protocol) te helpen verzamelen om gebruikersnavigatie te vergemakkelijken en de veiligheid, bescherming en authenticiteit van gegevens te helpen garanderen.

Daarnaast gebruiken we ook advertenties van derden op onze website om de onderhoudskosten te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders gebruiken mogelijk technologieën zoals Koekjes wanneer zij op onze website adverteren, wat betekent dat deze adverteerders (zoals Google via Google AdSense en Ad Exchange) ook uw persoonlijke gegevens ontvangen, zoals uw IP-adres, uw ISP, uw browser, enz. Deze functie wordt doorgaans gebruikt geotargeting (Toon advertenties die zinvol zijn op basis van uw geografische locatie).

De Gebruiker kan op elk moment wijzigen of hij cookies wel of niet accepteert in zijn browserconfiguratie, waarbij hij er rekening mee houdt dat door het deactiveren van navigatiecookies sommige functionaliteiten van Olhar Curioso kunnen worden aangetast.

Persoonlijk identificeerbare gegevens

Om toegang te krijgen tot gratis inhoud op Olhar Curioso, zoals onder meer artikelen, e-boeken en quizzen, moet de gebruiker een aantal identificeerbare persoonlijke gegevens verstrekken, namelijk: e-mailadres en volledige naam.

De doeleinden van de identificeerbare persoonsgegevens die Olhar Curioso verwerkt zijn:

  • Correcte en nauwkeurige identificatie van de Gebruiker, waardoor een grotere veiligheid en bescherming voor de Gebruikers zelf wordt gewaarborgd;
  • Toegang tot diensten en producten beschikbaar gesteld door Olhar Curioso;
  • Analyse van gebruikersprofielen door Olhar Curioso met als doel de beste producten en informatie aan te geven op basis van hun werkelijke behoeften en realiteit.

Met het oog op een nog nauwkeurigere analyse van het profiel van de Gebruiker kan Olhar Curioso onderzoek uitvoeren om meer en betere informatie over u te verkrijgen en zo gepersonaliseerde producten en diensten aan te geven op basis van de voorkeuren en behoeften van elke Gebruiker.

Op deze manier kunnen Olhar Curioso en partnerbedrijven Gebruikers uitnodigen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken, waarbij e-mails worden verzonden met de nodige begeleiding. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt met als hoofddoel het zoeken naar verbeteringen in de systemen, producten, inhoud en diensten die worden aangeboden door Olhar Curioso en partnerbedrijven.

Als een gebruiker contact met ons opneemt om een probleem of vraag te melden of om ondersteuning te verkrijgen, verzamelen en bewaren wij de contactgegevens van de gebruiker, evenals de betreffende berichten en andere gegevens die nodig zijn om het probleem of de vraag te onderzoeken.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om eventuele vragen op basis van de verzamelde informatie op te lossen, twijfels op te lossen, problemen te corrigeren en het systeem te verbeteren, waardoor de gebruikerservaring binnen Olhar Curioso verder wordt verbeterd.

Over het delen van gegevens

Olhar Curioso zal geen informatie of persoonsgegevens van haar Gebruikers verkopen, maar kan deze delen met partnerbedrijven met als doel producten en diensten aan te kunnen wijzen die het beste bij hun profiel en behoeften passen of om door de Gebruiker gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren. .

Olhar Curioso behoudt zich het recht voor om elke gerechtelijke autoriteit of overheidsinstantie bij te staan of samen te werken, en kan de persoonlijk identificeerbare gegevens van Gebruikers delen om: a) hun wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; b) hun eigendommen beschermen; c) wanneer u van mening bent dat uw hulp of medewerking noodzakelijk is om uw Gebruikers, medewerkers, beheerders of iemand anders die schade lijdt door het handelen of nalaten te beschermen.

Over onbehandelde en niet-verzamelde gegevens

Olhar Curioso verwerkt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 (dertien) jaar, zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Als de persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 (dertien) jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden op een onbedoelde manier worden verzameld en verwerkt, zal Olhar Curioso alle verzamelde gegevens verwijderen, zonder enige vorm van kennisgeving. .

Als de Gebruiker merkt dat wij per ongeluk de gegevens van een kind hebben verwerkt, vragen wij hem onmiddellijk contact met ons op te nemen via e-mail [email protected], zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Reclame