Rättsligt meddelande


Reklam

Olhar Curioso begär inte under några omständigheter pengar för att släppa någon typ av finansiell produkt, vare sig det är kreditkort, finansiering eller lån. Om detta händer, meddela oss omedelbart.

Vi arbetar för att hålla all information så uppdaterad som möjligt. Det är dock värt att notera att denna information kan skilja sig från den information som finns på webbplatser för finansiella institutioner och/eller tjänsteleverantörer på en specifik webbplats.

När det gäller institutioner som vi inte har partnerskap med: vi garanterar inte informationens riktighet eller aktualitet. Kom alltid ihåg att läsa användarvillkoren och förvärvsvillkoren för de finansinstitut du väljer. Vi får en liten summa från annonsering på vår webbplats och från våra partners när vi hänvisar en användare som efterfrågar en produkt eller ett förslag.

Allt vi publicerar är baserat på kvantitativa och kvalitativa utvärderingar av varje produkt. Det är värt att nämna att våra partners direkt kan påverka de produkter vi skriver och recenserar om, och även ordningen på de "bästa" artiklarna och produktpositioneringen på Olhar Curioso. Med tanke på mängden information på vår webbplats ger vi ingen typ av garanti avseende informationens kvalitet och valuta; Därför prioriterar vi information från våra partners.

Reklam